Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

Το έργο «Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός του Γ.Ν. Καρπάθου », περιλαμβάνει αφενός την κατασκευή διώροφου κτιρίου, συνολικής επιφανείας 3.000,0 τ.μ. και δυναμικότητας 22 κλινών, αφετέρου την Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού.

Η διάρθρωση των επιμέρους τμημάτων του ισογείου είναι: Τμήμα εισόδου και Υπηρεσιών Κοινού, Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων με χώρο Τηλεϊατρικής, Τμήμα Χειρουργείων Γενικής και Μαιευτικής Χειρουργικής, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Τμήμα εργαστηρίων, Τμήμα Φαρμακείου, Νεκροτομείου, Βοηθητικών Υπηρεσιών & Προσωπικού, Μαγειρείο, Πλυντήριο, Αποστείρωση, Η/Μ Χώροι, Διάδρομοι και κυκλοφορία.

Η διάρθρωση των επιμέρους χώρων του 1ου ορόφου είναι: Νοσηλεία, Διοίκηση, Διάδρομοι και Κυκλοφορία.

TOP