Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ιόνια Νησιά» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1526

ΠΡΑΞΗ: «Μελέτη, Κατασκευή Οικοδομικών – Η/Μ Εργασιών και Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας»

 

Το έργο  διαθέτει 123 κλίνες και η συνολική επιφάνεια των κλειστών χώρων είναι 16.105,87 τ.μ.

Το κυρίως κτίριο αποτελείται από τέσσερα επίπεδα και περιλαμβάνει:

  • Στο υπόγειο: Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχιατρικού Τομέα με ανεξάρτητη είσοδο, καθώς και ανεξάρτητη είσοδο για τις περιστασιακές ανάγκες του Ψυχιατρικού Τομέα, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με ανεξάρτητη είσοδο, Φαρμακείο
  • Στο ισόγειο: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με ανεξάρτητη είσοδο, Εξωτερικά ιατρεία με ανεξάρτητη είσοδο, Τμήμα Αιμοδοσίας με ανεξάρτητη είσοδο, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας με ανεξάρτητη είσοδο και σε άμεση σχέση με το Τμήμα Αιμοδοσίας, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γραφείο κίνησης / Πρωτόκολλο, Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, Αίθουσα εκδηλώσεων – Πρακτορείο τύπου και Ανθοπωλείο
  • Στον Α’ όροφο: Χειρουργεία, Σηπτικό χειρουργείο – ενδοσκοπήσεις, Μαιευτήριο, Κεντρική αποστείρωση
  • Στον Β’ όροφο: Νοσηλευτικές Μονάδες, Παθολογική 1 και 2, Παιδιατρική, Χειρουργική, Μαιευτική

Εκτός του κυρίως κτιρίου του νοσοκομείου, στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή ανεξάρτητου κτιρίου ΕΚΑΒ, 2 θυρωρεία, συνεργείο επισκευής ασθενοφόρων και χώρος στάθμευσης.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια – εγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νοσοκομείου.

TOP