Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Το έργο «Αναδιαρρυθμίσεις – Επεκτάσεις και προμήθεια – εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ », περιλαμβάνει:

  • την προσθήκη του νέου κτιρίου Ν1 επιφανείας 1.828τμ., στο οποίο χωροθετούνται Η/Μ Εγκαταστάσεις και Αποθήκες, Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, Νοσηλευτική Μονάδα 13 κλινών και Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα 15 κλινών
  • την προσθήκη του νέου κτιρίου Ν2 επιφανείας 2.758τμ., στο οποίο χωροθετούνται Η/Μ Εγκαταστάσεις και Αποθήκες, Μαιευτήριο, Αίθουσα Συγκεντρώσεων, Νεκροτομείο, Κοιτώνες Ιατρών, Μαιευτική, Γυναικολογική Νοσηλευτική Μονάδα 16 κλινών και Μονάδα Βρεφών και Πρόωρων
  • την αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου κτιρίου ΚΝ επιφανείας 2.230τμ., στο οποίο χωροθετούνται Μαγειρείο, Φαρμακείο, Η/Μ Εγκαταστάσεις, Μ.Ε.Θ. Καρδιολογική 6 κλινών, Νοσηλευτική Μονάδα 22 κλινών και Νοσηλευτική Μονάδα 10 κλινών
  • την αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου κτιρίου ΚΠ επιφανείας 6.048τμ., στο οποίο χωροθετούνται Η/Μ Εγκαταστάσεις, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Αξονικός και Μαγνητικός Τομογράφος, Φυσιοθεραπεία, Διοίκηση και Τεχνική Υπηρεσία, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Αιμοδυναμικό Τμήμα, Νοσηλευτική Μονάδα Λοιμωδών, Ενδοσκοπήσεις, Νοσηλευτική Μονάδα 26 κλινών
  • την προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού
TOP