Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

Το έργο «Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού», περιλαμβάνει 2 υποέργα:

α) την κύρια εργολαβία του έργου που αφορά στη κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση δύο νέων κτιρίων Ν και Ξ, εκ των οποίων το Ν αφορά επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου Α και το Ξ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου Γ
β) την προμήθεια – εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, όπως και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και χώρου στάθμευσης

Αναλυτικότερα το πρώτο υποέργο, αφορά:

  • Νέο κτίριο Ν, επιφανείας 6.735 τ.μ., το οποίο αναπτύσσεται σε επτά επίπεδα εκ των οποίων το άνω επίπεδο είναι μηχανόροφος, με άμεση επικοινωνία με το υφιστάμενο κτίριο Α σε όλα τα επίπεδα πλην του υπογείου. Στο υπόγειο του κτιρίου Ν, το οποίο είναι προσπελάσιμο κατά το μεγαλύτερο τμήμα του, χωροθετούνται η Κεντρική Αποστείρωση, το Φαρμακείο, Συνεργεία και Αποθηκευτικοί χώροι. Στο ισόγειο, εκτός από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, χωροθετούνται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (15 κλίνες + 2 μονώσεις), η Περιτοναϊκή Κάθαρση (2 κλίνες), η Κοινωνική Ιατρική και η Τεχνική Υπηρεσία. Στον πρώτο όροφο τα Χειρουργεία (5 αίθουσες), οι Ενδοσκοπήσεις (1 αίθουσα) και το Σηπτικό Χειρουργείο (1 αίθουσα) μαζί με τις υποστηρικτικές λειτουργίες τους. Στον δεύτερο όροφο η Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα (19 κλίνες) και η Μονάδα Βρεφών και Προώρων (5 κοιτίδες). Στον τρίτο όροφο η Χειρουργική Νοσηλευτική Μονάδα (37 κλίνες). Στον τέταρτο όροφο η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (8 κλίνες και 2 μονώσεις).
  • Νέο κτίριο Ξ, επιφανείας 1.370 τ.μ., αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα εκ των οποίων το άνω επίπεδο είναι μηχανόροφος, με άμεση επικοινωνία με το κτίριο Γ. Στο ισόγειο του κτιρίου Ξ χωροθετείται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Βραχείας Νοσηλείας (6 κλίνες) καθώς και το Τμήμα Φυσιοθεραπείας.
TOP