Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στερεά Ελλάδα» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09 – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1867

ΠΡΑΞΗ: «Μελέτη, Κατασκευή – Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας»

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας στο χώρο του πρώην στρατοπέδου «Παπαναγνώστης», αποτελούμενο από ένα συγκρότημα κτηρίων έως 6 ορόφων, συνολικής επιφάνειας 32.338,42 τ.μ. με υπόγεια, σε οικόπεδο με εμβαδόν περίπου 200 στρεμμάτων σε άμεση γειτνίαση με την πόλη της Χαλκίδας.

Το Νοσοκομείο είναι δυναμικότητας 278 κλινών και περιλαμβάνει Νοσηλευτικές Μονάδες Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα 140 κλινών, Μαιευτική Νοσηλευτική 32 κλινών, Παιδιατρική Νοσηλευτική 15 κλινών, Τμήμα Βρεφών και Προώρων 5 κλινών, Βραχεία Νοσηλεία 16 κλινών, ΜΕΘ Παθολογικού 11 κλινών, ΜΕΘ Καρδιολογικού 5 κλινών, Τεχνητό Νεφρό 27 κλινών, Μεσογειακή Αναιμία 8 κλινών, Βραχεία Νοσηλεία ΤΕΠ και Μόνωση Παιδιών 7 κλινών και Ψυχιατρική 12 κλινών.

Κατά την κατασκευή εντοπίστηκαν σημαντικά ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τα οποία φυλάσσονται και προβάλλονται στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια – εγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

TOP