Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Το έργο «Μελέτη, Κατασκευή – Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» αφορά στην κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας στο χώρο του πρώην στρατοπέδου «Παπαναγνώστης», αποτελούμενο από ένα συγκρότημα κτηρίων έως 6 ορόφων, συνολικής επιφάνειας 32.338,42 τ.μ. με υπόγεια, σε οικόπεδο με εμβαδόν περίπου 200 στρεμμάτων σε άμεση γειτνίαση με την πόλη της Χαλκίδας.

Το Νοσοκομείο είναι δυναμικότητας 278 κλινών και περιλαμβάνει Νοσηλευτικές Μονάδες Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα 140 κλινών, Μαιευτική Νοσηλευτική 32 κλινών, Παιδιατρική Νοσηλευτική 15 κλινών, Τμήμα Βρεφών και Προώρων 5 κλινών, Βραχεία Νοσηλεία 16 κλινών, ΜΕΘ Παθολογικού 11 κλινών, ΜΕΘ Καρδιολογικού 5 κλινών, Τεχνητό Νεφρό 27 κλινών, Μεσογειακή Αναιμία 8 κλινών, Βραχεία Νοσηλεία ΤΕΠ και Μόνωση Παιδιών 7 κλινών και Ψυχιατρική 12 κλινών.

Κατά την κατασκευή εντοπίστηκαν σημαντικά ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τα οποία φυλάσσονται και προβάλλονται στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια – εγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

TOP