Εγκατάσταση Γραφείων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Το έργο αφορά την ανακατασκευή και διαμόρφωση περιοχών των επιπέδων -1, 0, 1 και 7 υφιστάμενου κτιρίου, προκειμένου να εγκατασταθούν σε αυτές, τα νέα γραφεία της Γ.Γ.Π.Π.

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα µε το κτιριολογικό πρόγραμμα και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και αφορά αποκλειστικά εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις, χωρίς παρέμβαση στον φέροντα οργανισμό και στις όψεις του κτιρίου.

Συγκεκριμένα το:

  • Το επίπεδο -1, αφορά τμήμα επιφανείας περίπου 460,00 τ.μ., που περιλαμβάνει Αίθουσες συνεδρίων και Προθάλαμο (lobby)
  • Το επίπεδο 0, αφορά τμήμα επιφανείας περίπου 760,00 τ.μ., που περιλαμβάνει κυρίως το Κέντρο επιχειρήσεων, Βοηθητικούς χώρους και Αίθουσα συσκέψεων
  • Το επίπεδο 1, αφορά τμήμα επιφανείας περίπου 1000,00 τ.μ., που περιλαμβάνει το Κέντρο επιχειρήσεων µε τα περιφερειακά του γραφεία και δύο ενότητες χώρων, εκατέρωθεν
  • Το επίπεδο 7, αφορά περιοχή επιφανείας περίπου 1850,00 τ.μ. που περιλαμβάνει το γραφείο του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και το γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
TOP