Γυμνάσιο Ερυθρών

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6001798

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 1.239.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 24/07/2023

Πράξη: «Αποκατάσταση και Επαναλειτουργία Γυμνασίου Ερυθρών»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά στη ανακατασκευή, αποκατάσταση και επαναλειτουργία  του  υφιστάμενου  κτιρίου  στο  κτιριακό  συγκρότημα  του Γυμνασίου Ερυθρών της Δ.Ε. Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας που στεγάζεται σε 2 κτίρια.

Το οικόπεδο, όπου βρίσκεται το κτίριο είναι εμβαδού 47.540,90 τ.μ, βρίσκεται εκτός σχεδίου δόμησης, έχει σχήμα τραπεζίου και πρόσωπο στην Εθνικής Αντιστάσεως.

Το έργο περιλαμβάνει επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου 1 και Η/Μ εγκαταστάσεις, ενώ στο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο επίσης λαμβάνονται μέτρα για την κυκλοφορία και την απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ .

TOP