Κοργιαλένειο Σχολικό Κτίριο Αργοστολίου

Κωδικός ΟΠΣ/MIS:6003495

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: Ιόνια Νησιά  2021-2027

Προϋπολογισμός: 2.261.200,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 04/03/2024

Πράξη: «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς –   Ενισχύσεις στο Κοργιαλένειο Σχολικό Κτίριο Αργοστολίου» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το σχολικό συγκρότημα του Κοριαλένιου κτιρίου αποτελείται από τέσσερα κτίρια δύο και τριών ορόφων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σήμερα, λόγω της σεισμικής καταπόνησης και των προβλημάτων στη κτιριακή υποδομή, το κτίριο δεν χρησιμοποιείται. Μετά τις επισκευές και την ενίσχυση, το κτίριο θα στεγάσει το Ειδικό και Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Αργοστολίου και το ΕΚΦΕ. Πρόκειται να γίνουν στατικές ενισχύσεις στο φέροντα οργανισμό και επισκευές που προκλήθηκαν από τη φθορά του χρόνου σε διάφορες θέσεις των κτιρίων με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας και την περαιτέρω προστασία αυτών.

TOP