Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: ΤΑ5222767

Τίτλος Δράσης: 16292 Αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης

Πρόγραμμα: Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προϋπολογισμός: 5.405.554,53 €

Ημερομηνία ένταξης: 07/12/2023

Τίτλος έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου»

Πληροφορίες / Περιγραφή:

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί της Οδού Βουρνάζου 4, στην Αθήνα. Το έτος κατασκευής του κτιρίου είναι το 2003 (έναρξη λειτουργίας) , η επιφάνεια  του είναι 18.000 τ.μ. και αποτελείται από 8 ορόφους.

Αντικείμενο της εργολαβίας θα είναι τα ακόλουθα:

1) Αναβάθμιση κτιριακού κελύφους

2) Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού

3) Αναβάθμιση φωτιστικών

4) Αναβάθμιση συστημάτων πυροπροστασίας

5) Φωτοβολταϊκό σύστημα

Στόχος των προβλεπόμενων επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο, με σωστή συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας.

 

TOP