Λύκειο Διονύσου

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6001853

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 2.886.170,93 €

Ημερομηνία ένταξης: 09/08/2023

Πράξη:  «Προσθήκη κτιρίου για το Λύκειο Διονύσου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο βρίσκεται Ο.Τ. 174 της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου του Δήμου Διονύσου, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, στην περιοχή Νέα Αιολίδα και έχει συνολική επιφάνεια  10.657,91μ2. Σε τμήμα αυτού έχει ανεγερθεί κλειστό γυμναστήριο.

TOP