Μελέτες Ωρίμανσης Σχολείων Περιφέρειας Αττικής

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6003317

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 3.964.371,59 €

Ημερομηνία ένταξης: 29/01/2024

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης Σχολείων Περιφέρειας Αττικής»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη αποτελείται από 23 Υποέργα Μελετών και στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης των  αντίστοιχων έργων, ώστε αυτά να ενταχθούν για υλοποίηση στην  2021-2027.

 

Τα οικόπεδα στο οποίο θα ανεγερθούν τα έργα για τα οποία πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες  είναι άρτια και οικοδομήσιμα κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του κάθε  Υποέργου  είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”  καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης των έργων κατασκευής .

 

Τίτλοι Υποέργων:

 1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 35ο 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
 2. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 18ο 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
 4. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 17ο 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
 6. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «10ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12/Θ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ)
 7. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 64ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
 8. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ (2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
 9. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
 10. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ (12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)»
 11. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
 12. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (6/ΘΕΣΙΟ)
 13. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο 9/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
 14. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
 15. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 91ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 16. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
 17. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (9/Θ) –11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)»
 18. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ – 2ο Ε.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 19. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1o 6/ΘΕΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ
 20. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 21. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 12ο 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 22. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (12/ΘΕΣΙΟ)
 23. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο & 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ)
TOP