Νέα πτέρυγα Μ.Ε.Θ. Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Πρόκειται για την κατασκευή της μεγαλύτερης, σε μέγεθος, πτέρυγας Μ.Ε.Θ. σε νοσοκομείο της χώρας μας, που ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 60 ημερών. Το έργο αυτό ενίσχυσε την θωράκιση του συστήματος υγείας και συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Το νέο κτίριο κατασκευάστηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το κτίριο «Μέγα Λαϊκό». Το συνολικό εμβαδόν της νέας πτέρυγας είναι 2.500 τ.μ. και αποτελείται από 2 ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα συνολικής δυναμικότητας 50 κλινών, όπου το κάθε τμήμα περιλαμβάνει 25 κλίνες συμπεριλαμβανομένων 4 μονώσεων.

Τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εξυπηρετούν κατά μήκος του ενδοτμηματικού διαδρόμου κοινοί υποστηρικτικοί χώροι γραφείων ιατρών και ενημέρωσης συγγενών, συσκέψεων, αποδυτηρίων, διανυκτέρευσης, ανάπαυσης προσωπικού και αποθήκες. Το κτίριο αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο (ισόγειο) και συνδέεται λειτουργικά με συνδετήριο διάδρομο με την κεντρική είσοδο του κτιρίου «Μέγα Λαϊκό».

Ο σχεδιασμός του κτιρίου έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις για τη λειτουργία, νοσηλεία, οργάνωση, διακίνηση υλικού και ατόμων για την κατασκευή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του σύγχρονου ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού της μονάδας.

Δείτε το βίντεο

TOP