Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Βαρθολομιού

           

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5073457 / 6005038

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020 / ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα

Προϋπολογισμός: 6.011.763,04 €

Προϋπολογισμός Α΄ Φάσης :  1.770.264,39 €

Προϋπολογισμός Β΄ Φάσης : 4.241.498,65 €

Ημερομηνία ένταξης: 30/12/2020 & 09/02/2024

Πράξη: «Ανέγερση Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Βαρθολομιού στη θέση Αγά Λιβάδι του Δήμου Πηνειού Π. Ε. Ηλείας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Μουσικό Σχολείο οριοθετείται σε γεωτεμάχιο έκτασης Ε= 6000,15 τ.μ., εκτός οικισμού, δυτικά της Δ.Κ. Βαρθολομιού, εντός της Ζ.Ο.Ε. Γ5 του νομού Ηλείας, το οποίο βρίσκεται εκτός ορίων Γ.Π.Σ. και εκτός αναδασμού και αποτελεί χώρο κατάλληλο για τις ανάγκες του.

 

TOP