Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δυτική Μακεδονία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση – ολοκλήρωση υποδομών Α’θμιας και Β’θμιας υγείας και πρόνοιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1539

ΠΡΑΞΗ: «Προσθήκη Πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

 

Το έργο αφορά στην επέκταση του Νοσοκομείου, με την κατασκευή νέων κτιρίων επιφανείας 4.350 τ.μ. και στην Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού.

Το έργο περιλαμβάνει εκτέλεση Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, στις παρακάτω παρεμβάσεις:

  • Επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων στο ισόγειο, με προσθήκη Ιατρείων Νευρολογικού & Πόνου και Παιδοψυχιατρικού, με νέα κύρια είσοδο
  • Κατασκευή Νέας Πτέρυγας όπου, στο κάτω ισόγειο χωροθετούνται οι Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, ο Χώρος Εξυπηρέτησης Φοιτητών Μαιευτικής και το Κυλικείο, στο ισόγειο χωροθετούνται η Κύρια Είσοδος, το Τμήμα Χειρουργείων Ημέρας και το Τμήμα Αιμοδοσίας, στον Α’ Όροφο βρίσκονται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις και στον Β’ Όροφο χωροθετείται η Νοσηλευτική Ογκολογική Μονάδα με θαλάμους ημερήσιας νοσηλείας και θαλάμους υποστήριξης ασθενών (12 κλίνες)
  • Κατασκευή ανεξάρτητου κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού
TOP