Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Το έργο «Προσθήκη Πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», αφορά στην επέκταση του Νοσοκομείου, με την κατασκευή νέων κτιρίων επιφανείας 4.350 τ.μ. και στην Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού.

Το έργο περιλαμβάνει εκτέλεση Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, στις παρακάτω παρεμβάσεις:

  • Επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων στο ισόγειο, με προσθήκη Ιατρείων Νευρολογικού & Πόνου και Παιδοψυχιατρικού, με νέα κύρια είσοδο
  • Κατασκευή Νέας Πτέρυγας όπου, στο κάτω ισόγειο χωροθετούνται οι Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, ο Χώρος Εξυπηρέτησης Φοιτητών Μαιευτικής και το Κυλικείο, στο ισόγειο χωροθετούνται η Κύρια Είσοδος, το Τμήμα Χειρουργείων Ημέρας και το Τμήμα Αιμοδοσίας, στον Α’ Όροφο βρίσκονται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις και στον Β’ Όροφο χωροθετείται η Νοσηλευτική Ογκολογική Μονάδα με θαλάμους ημερήσιας νοσηλείας και θαλάμους υποστήριξης ασθενών (12 κλίνες)
  • Κατασκευή ανεξάρτητου κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού
TOP