Νέα Ψυχιατρική Πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Πελοπόννησος » (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2Β – «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1581

ΠΡΑΞΗ: «Προσθήκη Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Παίδων/Εφήβων στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”»

 

Το έργο, συνολικής δυναμικότητας 42 κλινών, κατασκευάστηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου και συνδέεται διαχρονικά με το υπάρχον νοσοκομείο έχοντας ανεξάρτητες προσβάσεις, με τέσσερις διακεκριμένες εισόδους στις επιμέρους ενότητες του.

Αφορά την κατασκευή τεσσάρων στατικά ανεξάρτητων κτιρίων, συνολικής επιφάνειας 5.340 τ.μ., που εκτείνεται σε τρία επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και 1ου ορόφου). Στον υπόγειο χώρο υπάρχουν οι Βοηθητικοί χώροι, οι Η/Μ Εγκαταστάσεις και οι Αποθήκες. Στο ισόγειο υπάρχει το Τμήμα Παίδων/Εφήβων (7 κλίνες), το Νοσοκομείο της Ημέρας, τα Οξέα – Επείγοντα Περιστατικά (5 κλίνες) και η Είσοδος του Τμήματος Ενηλίκων. Στον 1ο όροφο βρίσκεται το τμήμα Ενηλίκων (30 κλίνες).

TOP