Νέα πτέρυγα χειρουργείων ΑΧΕΠΑ

Το έργο «Μελέτη, Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων – Διοίκησης – Κεντρικής Αποστείρωσης και Καθαριτηρίων, Ανακατασκευή υπάρχουσας Πυργγικού Χειρουργείου και Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Π. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης, ΑΧΕΠΑ», κατασκευάστηκε στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Αφορά στην κατασκευή νέας πτέρυγας, εν επαφή με υφιστάμενο κτίριο του Νοσοκομείου, με χρήσεις Γραφείων Διοίκησης, Χειρουργείων σε επέκταση των παλαιών, Χώρων κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων. Επίσης, περιλαμβάνει την διαρρύθμιση των υφισταμένων χώρων του Νοσοκομείου, που είναι σε επαφή με την καινούργια πτέρυγα χειρουργείων (Επανασχεδιασμός παλαιών χειρουργείων, διαμόρφωση μονάδας εντατικής θεραπείας – Μ.Ε.Θ).

Αναλυτικότερα στη νέα πτέρυγα και σε τρία επίπεδα, συνολικής επιφάνειας 4.145,30 τ.μ. κατασκευάστηκαν στο:

  • υπόγειο, εμβαδού 1.210,07 τ.μ., η Κεντρική Αποστείρωση, τα Πλυντήρια και οι Η/Μ εγκαταστάσεις
  • ισόγειο, εμβαδού 1.161,76 τ.μ., τα Γραφεία Διοίκησης
  • όροφο, εμβαδού 1.161,76 τ.μ., η νέα πτέρυγα των έξι (6) Χειρουργείων με τους υποστηρικτικούς χώρους
  • δώμα, εμβαδού 611,68 τ.μ., οι Η/Μ εγκαταστάσεις

Στο επίπεδο του 1ου ορόφου του υφισταμένου κτιρίου, ανακατασκευάστηκαν χώροι συνολικού εμβαδού 1.274 τ.μ. για την δημιουργία τριών (3) Χειρουργικών αιθουσών και μιας (1) Σηπτικής εμβαδού 444 τ.μ., Ανάνηψη χειρουργείων εμβαδού 152 τ.μ. και Μ.Ε.Θ. είκοσι (20) κλινών και δύο (2) μονώσεων. Επίσης κατασκευάστηκαν νέος χώρος για το πρωτοξείδιο του αζώτου, εμβαδού 24 τ.μ. στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου, νέος διάδρομος στα επίπεδα των τριών ορόφων του υπάρχοντος κτιρίου για την επικοινωνία της παλαιάς πτέρυγας των χειρουργείων με την καινούργια, συστοιχία ραμπών ΑΜΕΑ εξωτερικά της παλαιάς πτέρυγας για έξοδο διαφυγής και ο περιβάλλον χώρος πέριξ του νέου κτιρίου.

Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια – εγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

TOP