Σχολεία Δήμου Αγίας Παρασκευής

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5174111

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 1.700.863,38 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 148.728,62 που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου

Ημερομηνία ένταξης: 29/12/2022

Πράξη: «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο 3ο Δ.Σ., 4ο Δ.Σ. & 5ο Χέλμειο Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου, 4ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Χέλμειου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής, ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

TOP