Σχολεία Δήμου Αγίας Παρασκευής

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6009910

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 1.700.863,38 €

Ημερομηνία ένταξης: 02/04/2024

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου, 4ου & 5ου Δ.Σ. Δήμου Αγ. Παρασκευής»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου, 4ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Χέλμειου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

TOP