Σχολεία Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6009911

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 2.980.000,00 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 441.010,20 € που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου.

Ημερομηνία ένταξης: 02/04/2024

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Αγ. Βαρβάρας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων εκπαιδευτικών κτιρίων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Τα κτίρια παρεμβάσεων είναι αυτά των 1ου Λυκείου, του 2ου Γυμνασίου, του 3ου  Γυμνασίου και του 8ου Δημοτικού Σχολείου.

TOP