Σχολεία Δήμου Αγίας Βαρβάρας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5174120

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 2.980.000,00 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 441.010,20 που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου

Ημερομηνία ένταξης: 27/12/2022

Πράξη: «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Τεσσάρων Εκπαιδευτικών Κτιρίων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών κτιρίων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

TOP