Σχολεία Δήμου Φυλής

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6009916

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 3.555.000,00 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 447.632,46 € που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου.

Ημερομηνία ένταξης: 15/04/2024 

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Φυλής»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η  πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων Δήμου Φυλής, ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία, τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, στα κτίρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου & 1ου Νηπιαγωγείου Ζεφυρίου, 1ου Γυμνασίου Ζεφυρίου, 1ου Λυκείου Ζεφυρίου (υποέργο 1), 4ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, 1ου Λυκείου Άνω Λιοσίων, Δημοτικού Σχολείου Φυλής και Γυμνασίου Φυλής (υποέργο 2).

TOP