Σχολεία Δήμου Καισαριανής

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6009917

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021 – 2027

Προϋπολογισμός: 269.346,60 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 28.040,55 € που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου.

Ημερομηνία ένταξης: 27/12/2022

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Καισαριανής»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην  ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου Δήμου Καισαριανής ώστε να κατατάσσεται  σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

TOP