Σχολεία Δήμου Καισαριανής

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5174095

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 269.346,60 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 28.040,55 € που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου

Ημερομηνία ένταξης: 27/12/2022

Πράξη: «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Καισαριανής»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην  ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων Δήμου Καισαριανής, ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

TOP