Σχολεία Δήμου Κορυδαλλού

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5174098

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 5.031.195,50 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 1.113.653,30 που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου.  

Ημερομηνία ένταξης: 29/12/2022

Πράξη: «Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού 2022» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η  πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων του Δήμου Κορυδαλλού, ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ στα κτίρια του 3ου Νηπιαγωγείου, 4ου Δημοτικού Σχολείου, 5ου Δημοτικού Σχολείου, 9ου Δημοτικού Σχολείου, 4ου  & 5ου Γυμνασίου (υποέργο 1) και στα κτίρια του 7ου Γυμνασίου, 3ου  Λυκείου, 4ου Λυκείου, 5ου Λυκείου, 1ου & 25ου Νηπιαγωγείου (υποέργο 2) και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

TOP