Σχολικό Συγκρότημα Γκράβας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5131339
Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020
Προϋπολογισμός: 8.700.000,00 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 2.187.809,89 € που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου.
Ημερομηνία ένταξης: 02/02/2023
Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Γκράβας Δήμου Αθηναίων»
Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας Δήμου Αθηναίων, ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

TOP