Παρουσίαση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], Γένοβα, 05-07 Νοεμβρίου 2014

Παρουσίαση στην ομάδα εργασίας για τις εκπαιδευτικές υποδομές [Centre for Effective Learning Environments] του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], Γένοβα, 5-7 Νοεμβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα εδώ.

Για να διαβάσετε την παρουσίαση, πατήστε εδώ.

TOP