ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έργα Δικαιοσύνης

Στηρίζουμε τον τομέα της Δικαιοσύνης με την ανέγερση νέων Δικαστικών Μεγάρων και την συντήρηση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Εμβληματικά Έργα στον κλάδο της Δικαιοσύνης

Δικαστικό Μέγαρο Χίου
Δικαστικό Μέγαρο Χίου

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και αφορά στην αποπεράτωση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου...

Περισσότερα
Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας
Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

Το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας κατασκευάστηκε σε οικόπεδο επιφάνειας 8.317,70 τ.μ. Το κτίριο έχει τέσσερις υπέργειους ορόφους (ισόγειο, Α΄ όροφο, Β΄ όροφο και Γ΄ όροφο) συνολικής επιφάνειας 5.800τ.μ.

Περισσότερα
Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας
Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας

Το Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας κατασκευάστηκε σε οικόπεδο επιφάνειας 3.448 τ.μ. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και τέσσερις ορόφους. Το συνολικό εμβαδόν της ανωδομής είναι...

Περισσότερα
Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας
Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας

Το Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο εμβαδού 4.240 τ.μ. και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και 4 ορόφους. Το συνολικό εμβαδόν της ανωδομής είναι 7.457,90 τ.μ. και του υπογείου...

Περισσότερα
Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας
Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας

Το Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο εμβαδού 2.000 τ.μ. Το συνολικό εμβαδόν της ανωδομής είναι 2.595 τ.μ. και του υπογείου είναι 1.411 τ.μ. Οι λειτουργίες που στεγάζει το νέο...

Περισσότερα
Δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου
Δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου

Το Δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο εμβαδού 3.452,00 τ.μ. Το κτίριο έχει 3 υπέργειους ορόφους (ισόγειο, Α΄, και Β΄ όροφο) συνολικής επιφάνειας 3.129 τ.μ., ενώ το εμβαδόν του...

Περισσότερα

Έργα Δικαιοσύνης

Δείτε παρακάτω κάποια επιπλέον ενδεικτικά έργα στον κλάδο της Δικαιοσύνης που έχει κατασκευάσει η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

TOP