ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, διορίσθηκε με την με αριθμό πρωτ. Δ4δ/οικ. 84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”».

Πρόεδρος ΔΣ
Τιμολέων Κατσίπος, Πολιτικός Μηχανικός

Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Γιάνναρης, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη ΔΣ
Ευάγγελος Λάϊος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ξάνθιππος Κοροβίνης, Νομικός
Βασίλειος Ζαπάντης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αλεξάνδρα Κάρλε, Οικονομολόγος
Δήμητρα Κοτσάνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός [εκπρόσωπος Σωματείου εργαζομένων]

 

Πρακτικό Δ.Σ. της με αριθμό 218ης Συνεδρίασης/21.11.2019 – Συγκρότηση σε Σώμα – Αρμοδιότητες – Εκπροσώπηση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης που σας ενδιαφέρει και επικοινωνήστε απευθείας

Κεντρικά Γραφεία (Αθήνα)

Διεύθυνση: Φαβιέρου 30, 10438 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 52 72 200
Email: info@ktyp.gr

Κεντρικό Πρωτόκολλο
Τηλέφωνο: 210 52 72 485, 210 52 72 486
Email: protocol@ktyp.gr

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Τηλέφωνο: 210 52 72 429
Email: grammateia.proedrou@ktyp.gr

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
Τηλέφωνο: 210 52 72 426, 210 52 72 427
Email: admin@ktyp.gr

Γραφείο Δημόσιων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Τηλέφωνο: 210 52 72 432
Email: grtypou@ktyp.gr

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο: 210 52 72 681, 210 52 72 349
Email: nomiki@ktyp.gr

Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων
Τηλέφωνο: 210 52 72 450
Email: gdl@ktyp.gr

Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας
Τηλέφωνο: 210 52 72 450
Email: oikonomiko@ktyp.gr

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
Τηλέφωνο: 210 52 72 305
Email: dioikitiko@ktyp.gr

Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας
Τηλέφωνο: 210 52 72 397
Email: akiniti@ktyp.gr

Διεύθυνση Διαφάνειας, Προτυποποίησης Εταιρικών Διαδικασιών & Αρχείου
Τηλέφωνο: 210 52 72 556
Email: egov@ktyp.gr

Τμήμα Πληροφορικής
Τηλέφωνο: 210 52 72 500
Email: pliroforiki@ktyp.gr

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ
Τηλέφωνο: 210 52 72 405
Email: gdsp@ktyp.gr

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Τηλέφωνο: 210 52 72 278
Email: stratigikos@ktyp.gr

Διεύθυνση Μελετών
Τηλέφωνο: 210 52 72 399, 210 52 72 338, 210 52 72 633
Email: meletes@ktyp.gr

Διεύθυνση Ωριμότητας Έργων & Διοίκησης Συμβάσεων Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο: 210 52 72 394
Email: orimotita@ktyp.gr

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών
Τηλέφωνο: 210 52 72 555
Email: exopl@ktyp.gr

Διεύθυνση Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Τηλέφωνο: 210 52 72 683
Email: sdit@ktyp.gr

Υπηρεσία Δόμησης
Τηλέφωνο: 210 52 72 524
Email: ydomisis@ktyp.gr

Αρχείο Αδειών
Τηλέφωνο: 210 52 72 462
Email: adeies@ktyp.gr

Γενική Διεύθυνση Έργων
Τηλέφωνο: 210 52 72 682
Email: gde@ktyp.gr

Διεύθυνση Κατασκευών
Τηλέφωνο: 210 52 72 215, 210 52 72 322
Email: kataskeves@ktyp.gr

Διεύθυνση Προγραμματικών Συμβάσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών
Τηλέφωνο: 210 52 72 487, 210 52 72 295
Email: programmatikes@ktyp.gr

Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Παρεμβάσεων Έκτακτης Ανάγκης από Φυσικές Καταστροφές                                                                     Τηλέφωνο: 210 52 72 572
Email: karabasi@ktyp.gr

 

TOP