ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Έργα Λοιπών Κλάδων

Μελετούμε και υλοποιούμε δημόσιες κτιριακές υποδομές, σε οποιονδήποτε τομέα ανακύψει ανάγκη, πέρα των κλάδων Υγείας, Παιδείας, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.

Εμβληματικά Έργα Λοιπών Κλάδων

Κτίριο του καταστήματος «Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων» Θεσσαλονίκης
Κτίριο του καταστήματος «Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων» Θεσσαλονίκης

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση εργασιών στο κτίριο του καταστήματος «Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων» Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα
Διατηρητέα κτίρια του Δήμου Χάλκης, «Ρολόι» και «Σαρέντζι»
Διατηρητέα κτίρια του Δήμου Χάλκης, «Ρολόι» και «Σαρέντζι»

Η εταιρεία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." στηρίζει και ομορφαίνει την ακριτική Ελλάδα. Aνέλαβε την επισκευή, ενίσχυση και αποκατάσταση των δυο διατηρητέων κτιρίων "Ρολόι" και "Σαρέντζι" του Δήμου Χάλκης

Περισσότερα
Ελληνική Πρεσβεία και Πρεσβευτική Κατοικία στο Βερολίνο
Ελληνική Πρεσβεία και Πρεσβευτική Κατοικία στο Βερολίνο

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ανέλαβε την πλήρη αποπεράτωση του κτιριακού συγκροτήματος της Ελληνικής Πρεσβείας και Πρεσβευτικής Κατοικίας του Βερολίνου.

Περισσότερα

Έργα Λοιπών Κλάδων

Δείτε παρακάτω κάποια επιπλέον ενδεικτικά έργα Λοιπών Κλάδων που έχει κατασκευάσει η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

TOP