ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Έργα Λοιπών Κλάδων

Μελετούμε και υλοποιούμε δημόσιες κτιριακές υποδομές, σε οποιονδήποτε τομέα ανακύψει ανάγκη, πέρα των κλάδων Υγείας, Παιδείας, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.

Εμβληματικά Έργα Λοιπών Κλάδων

Ελληνική Πρεσβεία και Πρεσβευτική Κατοικία στο Βερολίνο
Ελληνική Πρεσβεία και Πρεσβευτική Κατοικία στο Βερολίνο

Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ανέλαβε την πλήρη αποπεράτωση του κτιριακού συγκροτήματος της Ελληνικής Πρεσβείας και Πρεσβευτικής Κατοικίας του Βερολίνου, που αφορά σε οικοδομικές εργασίες, έργα οδοποιίας και έργα πρασίνου.

Περισσότερα
TOP