22-04-2016

1) αποκατάσταση ζημιών από την εξέγερση του Μαρτίου 2013 2) επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας και μέριμνα για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφαλείας στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου.

pdfΔιακήρυξη έργου

pdfΕιδική συγγραφή υποχρεώσεων

pdfΈντυπο οικονομικής προσφοράς

pdfΠροϋπολογισμός μελέτης

pdfΤεχνικές προδιαγραφές πυροπροστασίας

pdfΤεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών

pdfΤεχνική περιγραφή πυροπροστασίας

pdfΤιμολόγιο μελέτης

TOP