08-04-2016

2/Θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου, Δήμου Χίου (πρώην Δήμου Αγίου Μηνά) Ν. Χίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής

pdfΔιακήρυξη

pdfΔημοσίευση Έργου

pdfΕιδική συγγραφή υποχρεώσεων

pdfΠροϋπολογισμός μελέτης

pdfΈντυπο οικονομικής προσφοράς

pdfΤιμολόγιο προσφοράς

pdfΤιμολόγιο μελέτης

TOP