10-06-2015

2ο Δημοτικό σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού Θεσσαλονίκης-Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις

Η ΚτΥπ ΑΕ διακηρύσσει το διαγωνισμό για το έργο “2ο Δημοτικό σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού Θεσσαλονίκης-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις¨, προϋπολογισμού 2.815.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 10πμ (προθεσμία επίδοσης των προσφορών).  

pdfΠερίληψη διαγωνισμού

TOP