01-07-2015

Αναβολή διενέργειας της δημοπρασίας του έργου: “Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου-Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις”

Η “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ” αποφάσισε την αναβολή διενέργειας της δημοπρασίας του έργου “Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις”, η οποία είχε οριστεί να διεξαχθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015, στα γραφεία της εταιρίας, Φαβιέρου 30, για λόγους ανωτέρας βίας (μη ευχερής έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό).

pdfΑνάκληση διαγωνισμού

TOP