20-11-2018

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς & ενίσχυση Φ.Ο. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλονιάς»

Περίληψη Διακήρυξης

 

Διακήρυξη

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

Τιμολόγιο Μελέτης

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP