22-04-2020

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ: 1)24ου Ν/Γ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, 2) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ), 3) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 66), 4) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 5) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΜΕΘΩΝΗΣ, 6) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) -[doc]

 

 

TOP