09-10-2019

Ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία), για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 3.000 ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ) ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) – [pdf]

TOP