21-12-2016

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Μελέτη των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Λ. Ριανκούρ 85-87, για την ικανοποίηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με

Ανακοίνωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους

Όσες  από τις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις που θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, επιθυμούν να επισκεφτούν και ελέγξουν το χώρο του έργου για την εκτέλεση των εργασιών ικανοποίησης μέτρων ασφαλείας στο κτίριο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1. της Ε.Σ.Υ., καλούνται να παρευρίσκονται την προσεχή Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μμ., στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, όπου θα τους αναμένουν και θα τους συνοδεύσουν η Μελετήτρια του έργου κα Σάνια Παυκώφ και ο συντηρητής του κτιρίου.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές Συστημάτων Ασφαλείας

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών

Προϋπολογισμός Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τιμολόγιο Προσφοράς

TOP