04-06-2020

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 21.03.2020 ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ (1ο Δ.Σ. & ΓΥΜΝ-ΛΥΚ & ΕΠΑΛ)»

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

TOP