17-04-2018

Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ειδικό κτίριο επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων στο νέο σωφρονιστικό κατάστημα Χανίων»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Απάντηση σε ερώτημα

TOP