25-07-2016

Απόφαση Ματαίωσης Διαγωνισμού για την « Προμήθεια καθισμάτων πτυσσόμενων μεταλλικών (τύπου β), 35.000 τεμ.

pdfΑπόφαση Ματαίωσης Διαγωνισμού για την « Προμήθεια καθισμάτων πτυσσόμενων μεταλλικών (τύπου β), 35.000 τεμ.

TOP