11-05-2020

Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «AΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Διακήρυξη

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

 

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών

 

Τεχνική Περιγραφή Η/Μ Εργασιών

 

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

Τιμολόγιο Μελέτης

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

 

TOP