14-08-2019

Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσωρινή μετεγκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας σε οικόπεδο στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης (Ο.Τ.ΚΦ2333)»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

 

TOP