10-07-2019

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια – Εγκατάσταση νέων συστημάτων κλιματισμού VRV-VRF για την αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων στα κτίρια 2-3-4-5-11-12-13 του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

TOP