14-02-2024

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια: 11.000 Θρανία (1.000 τεμ. Νο3, 3.000 τεμ. Νο4, 7.000 τεμ. Γ-Λ), 22.000 Καθίσματα (2.000 τεμ. Νο3, 6.000 τεμ. Νο4, 14.000 τεμ. Γ-Λ), 2.000 Ανταλλακτικά Θρανίων, 4.000 Ανταλλακτικά Καθίσματος Γ-Λ και 7.000 Πτυσσόμενα Καθίσματα”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Κάτοψη – Θρανία Μεταλλικά Δημοτικού (Νο3, Νο4) και Γυμνασίου – Λυκείου

Όψη Τραπεζοθρανίου – Θρανία Μεταλλικά Δημοτικού (Νο3, Νο4) και Γυμνασίου – Λυκείου

Πλάγια Όψη – Θρανία Μεταλλικά Δημοτικού (Νο3, Νο4) και Γυμνασίου – Λυκείου

Τομή / Κάτοψη – Καθίσματα Τραπεζοθρανίων Μεταλλικά Δημοτικού Νο3

Τομή / Κάτοψη – Καθίσματα Τραπεζοθρανίων Μεταλλικά Δημοτικού Νο4

Τομή / Κάτοψη – Καθίσματα Τραπεζοθρανίων Μεταλλικά Γυμνασίου – Λυκείου

Κάθισμα Πτυσσόμενο (ΠΤΥΣ-ΜΕΤ 1/3)

Κάθισμα Πτυσσόμενο (ΠΤΥΣ-ΜΕΤ 2/3)

Κάθισμα Πτυσσόμενο (ΠΤΥΣ-ΜΕΤ 3/3)

TOP