03-12-2021

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Βαθέως Ιθάκης”

Τροποποίηση Διακήρυξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Απόφαση Μετάθεσης Προθεσμιών του Διαγωνισμού

TOP