02-03-2015

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια καθισμάτων τραπεζοθρανίων για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας, προϋπολογισμού 475.000 € πλέον ΦΠΑ

pdfΔιακήρυξη

zipΣχέδια

TOP