02-03-2015

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Συμφωνία Πλαίσιο, για την προμήθεια θρανίων μεταλλικών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας, προϋπολογισμού 750.000 € πλέον Φ.Π.Α.

pdfΔιακήρυξη

 

zipΣχέδια

 

pdf“Εκθέσεις δοκιμών”

 

pdfΑνακοίνωση προς τους συμμετέχοντες – «Διευκρινίσεις για την ισχύ των Ευρωπαϊκών Προτύπων

TOP