20-05-2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών”

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Ορθή επανάληψη του σχεδίου Α08 της διακήρυξης
(Αφορά στην εγκατάσταση κουφωμάτων στον 7ο όροφο του κτιρίου και συγκεκριμένα στον καθορισμό της θέσης εγκατάστασης κουφώματος Π6, που περιλαμβάνεται στο δημοπρατούμενο αντικείμενο)

TOP