12-10-2016

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση, με ευθύνη του αναδόχου, των επεξεργασμένων λυμάτων από τον βιολογικό καθαρισμό του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου στους βιολογικούς καθαρισμούς του Δήμου Δελφών”

pdfΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΓΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

TOP