03-03-2020

Διαμόρφωση και Ανακαίνιση Χώρων στα Κτίρια επί της οδού Κηφισίας 39 στο Μαρούσι Αττικής για την στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών

Τεχνική Έκθεση Εργασιών

Τιμολόγιο Μελέτης

TOP