01-09-2015

Διενέργεια δημοπρασίας του έργου: «2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού Θεσσαλονίκης-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Η διενέργεια της δημοπρασίας του έργου: «2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού Θεσσαλονίκης-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»,  θα διεξαχθεί την «Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015», στα γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ.30. 

pdfΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

pdfΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

pdfΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

pdfΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

pdfΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

pdfΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

pdfΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

TOP