24-04-2019

Διεθνής, δημόσιος, ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας: ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

TOP