01-09-2017

Διεθνής δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) «Προμήθεια Θρανία (1000 τεμ. Νο3, 2000 τεμ. Νο4, 1000 τεμ. Γ-Λ), καθίσματα (2000 τεμ. Νο3, 2000 τεμ. Νο4, 3000 τεμ. Γ-Λ), ανταλλακτικά (2000 πινακίδες θρανίων, 500 έδρες καθίσματος Δημοτικού,

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Θρανία Νο3_Νο4_Γυμνασίου- Λυκείου _(1)

Θρανία Νο3_Νο4_Γυμνασίου – Λυκείου_(2)

Θρανία Νο3_Νο4_Γυμνασίου – Λυκείου_(3)

Καθίσματα Nο3

Καθίσματα Nο4

Καθίσματα Γυμνασίου – Λυκείου

TOP